Giới thiệu công ty
Thông điệp Tổng giám đốc

Tại Việt Nam hiện nay, phát sinh nhiều vấn đề mang tính quốc tế như: ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên. Nhiều doanh nghiệp luôn cải tiến và thay đổi phù hợp với hoàn cảnh thực tế, làm sao có thể hiệu quả hoá công việc và giảm giá thành sản phẩm. Với tình hình hiện tại, chúng ta phải chú trọng vào các hoạt động có hiệu quả về tài nguyên, môi trường. Đi đầu là doanh nghiệp, kế tiếp là từng cá nhân, không chỉ mục đích sở hữu sản phẩm mà phải vận dụng tốt sản phẩm nhằm tiết kiệm tài nguyên và hiệu quả kinh tế. Thế kỷ 21 là thời đại của tài nguyên và môi trường. Hoạt động kinh doanh cho thuê cho phép chuyển đổi từ hình thức "Sở hữu" sang hình thức "Sử dụng" có thể giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cải thiện hiệu quả của chi phí và kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp đang đối mặt. Điều này có ý nghĩa lớn với vấn đề môi trường và tài nguyên mang tính toàn cầu. Chúng ta có thể đưa ra đối sách nâng cao hiệu quả công việc và giá thành, đây là bước tiến sáng tạo cho thế kỷ 21.

Nikken International Asia hiểu rõ quan điểm từ "sở hữu" đến "ứng dụng chức năng" của sản phẩm, cũng như là việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên có hạn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhằm giảm chi phí, đơn giản hóa một cách hợp lý việc mua sắm sản phẩm và dịch vụ

Thiết bị dàn giáo của Công ty chúng tôi, an toàn cao, không ảnh hưởng xấu đến công trình xây dựng, phục vụ các công trình quy mô lớn, đa dạng sản phẩm. Thực hiện quản lý đến khi công trình kết thúc, để giảm giá thành công trình 90% thiết bị được tái sử dụng. Phương châm hành động là sử dụng sản phẩm cần thiết, đúng thời gian. Có thể minh chứng cho việc dịch chuyển tới một thời đại ứng dụng.

Nếu hiện thực hoá được dịch vụ cho thuê dàn giáo tại Việt Nam, chúng ta có thể chuyển giao được công nghệ và kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng. Chúng tôi không chỉ cho thuê dàn giáo mà còn thực thi thiết kế các công trình, tiến hành lắp ráp và quản lý. Cung cấp tư vấn tổng thể tránh các rủi ro và mất an toàn trong xây dựng. Chúng tôi mong muốn góp phần công sức vào lĩnh vực xây dựng trong hạng mục xây dựng cơ bản tại Việt Nam.


Cuối thư, rất mong đựơc sự góp ý và giúp đỡ từ Quý khách hàng.

 

Nikken International Asia Co.,Ltd.

Tổng giám đốc MASATOSHI ABE