Bán và cho thuê vật liệu xây dựng tạm thời

  • Lợi ích của việc mua và thuê vật liệu

    Lợi ích của việc mua và thuê vật liệu

    Nikken International Asia hiểu rõ quan điểm từ "sở hữu" đến "ứng dụng chức năng" của sản phẩm, cũng như là việc sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên có hạn, chúng tôi cung cấp các dịch vụ nhằm giảm chi phí, đơn giản hóa một cách hợp lý việc mua sắm sản phẩm và dịch vụ

  • Chi tiết sản phẩm

    Chi tiết sản phẩm

    Thiết bị dàn giáo của Công ty chúng tôi, an toàn cao, không ảnh hưởng xấu đến công trình xây dựng, phục vụ các công trình quy mô lớn, đa dạng sản phẩm. Thực hiện quản lý đến khi công trình kết thúc, để giảm giá thành công trình thiết bị được tái sử dụng.